inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbare woningen realiseren

Welkom op de website van de Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt.

Waarom dit initiatief?

Community Land Trusts gaan over het realiseren van duurzaam betaalbare woningen voor en door lokale gemeenschappen. Voor de lange termijn, ook voor volgende generaties die zo betaalbaar kunnen wonen en leven. Met inspraak & eigenaarschap van bewoners, buurt en grondeigenaar.

Het biedt hiermee een tegenwicht voor de commerciële vastgoedontwikkeling, de stijgende grond- en huizenprijzen en het langzaam ‘wegdrukken’ van huishoudens met lage- en middeninkomens in Amsterdam.AFFORDABLE & SUSTAINABLE HOUSING IN THE H-BUURT

Slide2.jpg

Community Land Trust:

Het model wat we hier als onderligger voor gebruiken is Community Land Trust. Een model dat in andere landen (met name in Amerika, Engeland, België en Frankrijk) al veelvuldig gebruikt wordt om betaalbare koopwoningen voor en met gemeenschappen te realiseren.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om te testen of het Amerikaanse/Engelse voorbeeld van een CLT realiseerbaar is in Nederland. Goed nieuws, dat kan. Op juridisch, financieel en organisatorisch gebied is dat haalbaar. Een groep mensen met hart voor de de H-Buurt is nu aan de slag om de volgende stappen te zetten op weg naar de realisatie van de eerste CLT in Nederland.


CLT gaat verder dan alleen wonen - het gaat om samenleven.

Het heeft een katalyserende functie in het sociaal maatschappelijk functioneren van de wijk. Het te realiseren gebouw kan behalve wonen ook maatschappelijk functies hebben; bijvoorbeeld voor werken en zorg, en het kan een scharnierpunt zijn voor groen of mobiliteitsvoorzieningen.

What are we doing about it?

bij de maquette met ontwerp.JPG

Wat doen we nu?
De komende tijd komt er een programma om de buurt te betrekken bij de verdere planvorming. Dit zal resulteren in een organisatie die zich inzet om de realisatie van het Community Land Trust gebouw werkelijkheid te maken; en actieve betrokkenheid van de buurt en potentiële toekomstige gebruikers/bewoners van de CLT.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan de business case, juridische aspecten en draagvlak voor het project creëren binnen de gemeentelijke organisatie.


 Agenda
Binnenkort komen hier de activiteiten van het CLT Bijlmer programma waar buurtbewoners en anderen geinteresseerden aan deel kunnen nemen.


Please note that this timeline is desired and fictive, it’s subject to change as we are dealing with dependencies and unknowns. It can be influenced by you. Join!

Please note that this timeline is desired and fictive, it’s subject to change as we are dealing with dependencies and unknowns. It can be influenced by you. Join!

 
IAMsterdam_-_Kraaiennest.JPG